יין ויאנג בעיצוב – ניגודים משלימים

המושג יין ויאנג מגיע במקורו מהפילוסופיה הסינית, המתאר שני כוחות מנוגדים אך משלימים, המצויים בכל הדברים ביקום.

כוחות אלה מקיימים ביניהם יחסי גומלין הדדיים, ובשלמותם הם מיצגים את האיזון וההרמוניה.

כוחות מנוגדים אלו מצויים בטבע כמו : בעונות השנה , באור ובחושך , בחיים ובמוות , בתכונות אופי גבריות ונשיות , ובכל החיים הסובבים אותנו.

האופן בו מעוצב החלל הפנימי של הבית , כמו האופן בו אנו בנויים כבני אדם , מכיל מינונים שונים של יין ויאנג.

כמו שהאיכויות האנרגטיות שלנו שונות זו מזו ומרכיבות את אישיותינו המיוחדת , כן האופן בו מעוצב חלל ביתנו על ניגודיותו  המשלימה , יוצר את אותה ״מיוחדות הרמונית״ אליה אנו שואפים.

חמרי גמר ראשוניים בשילוב חומרים מתועשים יוצרים עניין ומתח עדין ונעים.

המינון הנכון בבחירת צורות , חומרים , צבעים , ושילובם הייחודי , יוצרים אווירה שנוגעת בנו.

היופי מתקבל מההרמוניה בין היין ליאנג.

במשמעותו הפשוטה,  יאנג - פרושו ״הצד המואר של ההר״ , לעומתו היין - פרושו  ״הצד המוצל של ההר״.